Wie is ons

Lynnwoodrif Bybelskool bied op ‘n unieke en dinamiese wyse Bybelkursusse aan in Afrikaans. Kursusse is gemik daarop om deur ‘n beter kennis van die Bybel, ‘n dieper kennis en begrip van God die Vader, Seun en Heilige Gees te bekom, en sodoende die geloof in God tot praktiese uitlewing te gebring.

Kursusse word deur ervare dosente aangebied en kan ook alternatiewelik deur middel van korrespondensie voltooi word. Studente van reg oor die land word aangemoedig om bymekaar te kom en groepe te stig met die doel om mekaar te ondersteun en relevante besprekings te stimuleer.

Oorsprong

Die Bybelskool het in 1986 geopen as die Afrikaanse tak van die Rosebank Bible College as deel van hulle program om gelowiges beter toe te rus in kennis van die Bybel. Ons het begin met ‘n groepie van 15 dames, wat jaar na jaar verdubbel het en ook in so ‘n mate dat ‘n aandklas begin is asook later ‘n korrespondensie kursus.  Die behoefte aan ‘n opvolgkursus het spoedig gelei tot die aanbied van ‘n dieptekursus.  In die vroëe negentigjare het die Bybelskool gegroei as ‘n volwaardige skool wat selfstandig kon funksioneer en het ons die affiliasie met Rosebank verbreek en funksioneer ons onder die toesig en beskerming van die NG Gemeente Lynnwoodrif.  Die Bybelskool het van die begin af, en funksioneer nog steeds interkerklik.  Dus kan enige persoon die kursus bywoon en maak ons gebruik van dosente wat van verskillende denominasies afkomstig is.  Die sëen van die Bybelskool was groot – die Here het dit regtig gebruik om baie van sy mense te help om die Woord beter te leer ken en veral Hom beter te leer ken.  Aan Hom kom al die lof toe!

 

Personeel

Bestuur

  • Elize Snyman
  • Leona Reyneke
  • Helene du Plessis

Finansies: Ere-Ouditeur A.F. Grobbelaar

Dosente