Dieptekursus

Die kursus bestaan uit verskillende modules. Die vier kwartale in ‘n jaar word opgedeel in verskillende modules wat sal bestaan uit dieptesnitte oor ‘n Ou Testamentiese boek, ‘n Nuwe Testamentiese Boek en verskillende onderwerpstudies.

Die kursus is ideaal vir persone wat Bybelboeke of onderwerpe meer in diepte wil bestudeer.

Diepte Kursus Jaarprogram 2022 2022 Derde Kwartaal Inleidende Brief:1 Korintiers