Kontak ons

Kantoor Tel: +27 (0)12 361 3180

Kantoor Faks: +27 (0)86 432 0842

E-pos: info(at)lynnwoodrifbybelskool.co.za

Posadres:
Posbus 75444
Lynnwoodrif
0040

Straatadres:
H/v Hibiscus en Lanciastraat
Lynnwoodrif
Pretoria


View Larger Map

 

Kantoorure:
Maandag, Woensdag en Donderdag 10:00 – 13:00
Dinsdag gedurende lesingtye

Hoofkoördineerder – Alle korrespondente/groepe

Elize Snyman  +27(0)72 319 7597

Koördineerder – Diepte aandklas

Leona Reyneke +27(0)82 578 7328

Koördineerder – Diepte oggendklas

Helene du Plessis +27(0)82 451 7758 

Koördineerder – Leendiens

Elsie Jäger  +27 (0)79 506 9500