Korrespondensie

Die goeie nuus is dat persone buite Pretoria kursusse d.m.v Korrespondensie kan voltooi. Die lesings word weekliks hier op die Internet beskikbaar gestel aan ingeskrewe korrespondente. Lesings is ook beskikbaar op CD en word aan persone gepos. Aangesien klasse op Dinsdae plaasvind is tye ook daarvolgens ingedeel vir korrespondente, sodat dieselfde ritme gevolg kan word. ‘n Vaste dissipline sal hier noodsaaklik wees.

Die handleiding is slegs beskikbaar aan ingeskrewe korrespondente.

Lesings