Genade Reise deur Stephan Joubert

Die inligting op hierdie blad het streng kopiereg en u word versoek om dit so te hanteer.

Om lesings af te laai:

Elke lesing bestaan uit twee dele. Kliek om te luister, of regs-kliek om dit te stoor op jou rekenaar om later te luister.*

*ONS BEVEEL STERK AAN DAT U GOOGLE CHROME GEBRUIK OM LESINGS/MATERIAAL AF TE LAAI.

Dit is ‘n gebruikersvriendelike, gratis internet ‘browser’ – ‘n alternatief tot Internet Explorer. Kliek hier om dit af te laai.

Die lesings is in mp3 formaat. Spelers wat gebruik kan word om u mp3’s te speel as u rekenaar se Windows Media player (deel van Windows) dit nie wil speel nie is VLC player vir Windows , VLC player vir Mac OS, Winamp en vele ander. (Kliek op die links om die programme af te laai).

Lesing 1 DEEL 1 DEEL 2
Lesing 2 DEEL 1 DEEL 2
Lesing 3 DEEL 1 DEEL 2
Lesing 4 DEEL 1 DEEL 2
Lesing 5 DEEL 1 DEEL 2
Lesing 6 DEEL 1 DEEL 2
Lesing 7 DEEL 1 DEEL 2