Perspektief op die Bybel

‘n Oorsigsnit van die Bybel, Genesis tot Openbaring. Die kursus word aangebied deur dr. Jacobus de Koning gedurende die eerste 10 weke vanaf Januarie tot Maart.

Wat behels die kursus?

  • ‘n Oorsig van die Bybelse verhaal in sy progressiewe ontvouing van die geskiedenis van verlossing, teen die agtergrond van skepping en sonde.
  • Aandag word gegee aan die literere, historiese, kulturele en teologiese dimensies van die Skrif soos dit vir ons ‘n “wereldbeskouing-verhaal” gee.
  • Klem sal gelê word op die eenheid van die Skrif soos dit sy volheid en vervulling in Christus vind.

Wat wil ons bereik?

  • Ons wil die verhaal van verlossing ontvou soos dit as een verhaal in die Bybel neergeskryf is.
  • Ons wil ‘n dieper bewustheid en sensitiwiteit vir die Bybelse verhaal en ons plek in daardie verhaal ontwikkel
  • Ons wil die hooftemas van die Bybelse verhaal, soos skepping, sondeval, verlossing – voltooiing, koninkryk van God, verbond en sending onderskei.
  • Ons wil die gesag van die Bybelse verhaal verstaan vir kulturele en akademiese aktiwiteit.