Dieptekursus

Die kursus bestaan uit verskillende modules. Die vier kwartale in ‘n jaar word opgedeel in verskillende modules wat sal bestaan uit dieptesnitte oor ‘n Ou Testamentiese boek, ‘n Nuwe Testamentiese Boek en verskillende onderwerpstudies.

Elke kwartaal is daar ‘n taakonderwerp oor een van die modules wat aangebied word. Die doen van take is vrywillig maar word sterk aanbeveel omdat kennis daardeur dieper vasgelê word.

Die kursus is ideaal vir persone wat Bybelboeke of onderwerpe meer in diepte wil bestudeer.

 2018 Eerste Kwartaal Tweede Kwartaal  Derde Kwartaal Vierde Kwartaal
Datums 23 Januarie tot 27 Maart

(10 lesings)

10 April tot 19 Junie

(10 lesings)

1 Mei – Werkersdag – geen klas

17 Julie tot 18 September

(10 lesings)

9 Oktober – 20 November

(7 lesings)

Onderwerp Prof Adrio König

Tema : Die Bergrede en Handelinge

Dr Jacobus de Koning

Onderwerp: Romeine

Module 1 Dr Roedolf Botha

Onderwerp : Openbaring

17 Julie tot 7 Augustus (4 lesings)

Module 2 Dr Francois Carr

Tema: Lewe in Kontak

14 Augustus tot 11 September (6 lesings)

Module 1 Prof Douw Breed

NT Boek : 2 Petrus 09 en 16 Oktober (2 lesings)

Module 2 Prof Hennie Stander

Tema : Beginsels vir goeie Bybeluitleg
23, 30, 06 November (3 lesings)

Module 3 Ds Nico Smit

Tema : Die Bybel en my gemoed
13, 20 November (2 lesings)

Dieptekursus Jaarprogram 2018 4de Kwartaalprogram 2018 2 Petrus Lesingmateriaal – deel 1 2 Petrus Lesingmateriaal – deel 2 2 Petrus Lesingmateriaal – deel 3 2 Petrus Lesingmateriaal – deel 4