Dieptekursus

Die kursus bestaan uit verskillende modules. Die vier kwartale in ‘n jaar word opgedeel in verskillende modules wat sal bestaan uit dieptesnitte oor ‘n Ou Testamentiese boek, ‘n Nuwe Testamentiese Boek en verskillende onderwerpstudies.

Elke kwartaal is daar ‘n taakonderwerp oor een van die modules wat aangebied word. Die doen van take is vrywillig maar word sterk aanbeveel omdat kennis daardeur dieper vasgelê word.

Die kursus is ideaal vir persone wat Bybelboeke of onderwerpe meer in diepte wil bestudeer.

 2018 Eerste Kwartaal Tweede Kwartaal  Derde Kwartaal Vierde Kwartaal
Datums Kursusduur:

23 Januarie tot 27 Maart (10 lesings)

Kursusduur:

10 April tot 19 Junie (10 lesings)

1 Mei – Werkersdag – geen klas

Kursusduur:

17 Julie tot 14 Augustus (5 lesings)

Kursusduur: 9 October – 20 November
Onderwerp Dosent: Prof Adrio König

Tema:

Die Bergrede en Handelinge

Dosent: Dr Jacobus de Koning

Tema: Romeine

Module 1 Dosent : Prof Stephan Joubert

Onderwerp : Genadereise deur die Bybel

Kursusduur : 17 Julie tot 14 Augustus (5 lesings)

Module 2 Dosent : Dr Roedolf Botha

Onderwerp : Openbaring Kursusduur : 21 Augustus tot 18 September (5 lesings)

Dosent : Prof Douw Breed

NT Boek : 2 Petrus Kursusduur : 09 en 16 Oktober

Dosent : Prof Hennie Stander

Tema : Onseker

Kursus duur : 23, 30, 06 November

Dosent : Ds Nico Smit

Tema : Onseker

Kursusduur : 13, 20 November

Kursus I Korrespondensie Dieptekursus Jaarprogram 2018