Dieptekursus

Die kursus bestaan uit verskillende modules. Die vier kwartale in ‘n jaar word opgedeel in verskillende modules wat sal bestaan uit dieptesnitte oor ‘n Ou Testamentiese boek, ‘n Nuwe Testamentiese Boek en verskillende onderwerpstudies.

Elke kwartaal is daar ‘n taakonderwerp oor een van die modules wat aangebied word. Die doen van take is vrywillig maar word sterk aanbeveel omdat kennis daardeur dieper vasgelê word.

Die kursus is ideaal vir persone wat Bybelboeke of onderwerpe meer in diepte wil bestudeer.

 

 2017 Eerste Kwartaal Tweede Kwartaal Module 1 Tweede Kwartaal Module 2 Derde Kwartaal Vierde Kwartaal
Datums Kursusduur: 17 Januarie tot 14 Maart (9 lesings) Kursusduur: 18 April tot 9 Mei (4 lesings) Kursusduur: 16 Mei tot 27 Junie (7 lesings) Kursusduur: 25 Julie tot 19 September (9 lesings) Kursusduur: 10 October tot 21 November
Onderwerp Dosent: Prof Adrio König

Tema: Paulus die vreemde apostel wat die Evangelie gered het

Dosent: Dr Roedolf Botha

Tema: Dialoog op die markplein: Hoe om gesprek te voer met mense buite jou geloof.
Dialoog – Verhoudinge Dialoog – Inkarnasie Dialoog – Redes waarom ek glo

Dosent: Dr Jacobus de Koning

OT Boek: ‘n Visie van God uit Esegiël

Dosent: Dr Stephan Joubert

NT Boek: 2 Korintiërs

Francois Carr Notas
Kursus I Korrespondensie Kursus I Jaarprogram 2017 4de Kwartaalprogram Dieptekursus Jaarprogram 2018