Dieptekursus

Die kursus bestaan uit verskillende modules. Die vier kwartale in ‘n jaar word opgedeel in verskillende modules wat sal bestaan uit dieptesnitte oor ‘n Ou Testamentiese boek, ‘n Nuwe Testamentiese Boek en verskillende onderwerpstudies.

Die kursus is ideaal vir persone wat Bybelboeke of onderwerpe meer in diepte wil bestudeer.

Dieptekursus Jaarprogram 2019 2de Kwartaal Program 2019 3de Kwartaal Program 2019

DIEPTE EERSTE KWARTAAL
Module II Jakobus Lesingmateriaal
  Lesing 1 Jakobus-Lewe in Wysheid
  Lesing 2 Swaarkry en Beproewings
  Lesing 3 Rykdom en Armoede
  Lesing 4 Geloof Alleen
  Lesing 5 Opregte Christenskap
DIEPTE TWEEDE KWARTAAL
Module I Josua Lesingmateriaal
  Lesing 1 Oorwinningslewe vir Christene
  Lesing 2 Buitengewone Lewe Presentation
  Lesing 3 Maak Gereed Presentation
  Lesing 4 Follow Through Presentation
Module II God se wil Lesingmateriaal
  Lesing 1 God se wil
  Lesing 2 Rou Proses Aantekeninge
Module III Vroue uit die Bybel Lesingmateriaal
  Lesing 1 Vroue in die Bybel
DIEPTE DERDE KWARTAAL
Module I Klein Profete Lesingmateriaal
  Lesing 1,2 Klein Profete Studie
  Lesing 4 Habakuk
  Lesing 5 Sefanja
  Lesing 6 Maleagi
DIEPTE VIERDE KWARTAAL
Module I Genadereise Lesingmateriaal
  Lesing 1 Genadereise – Die begin