Dieptekursus

Die kursus bestaan uit verskillende modules. Die vier kwartale in ‘n jaar word opgedeel in verskillende modules wat sal bestaan uit dieptesnitte oor ‘n Ou Testamentiese boek, ‘n Nuwe Testamentiese Boek en verskillende onderwerpstudies.

Die kursus is ideaal vir persone wat Bybelboeke of onderwerpe meer in diepte wil bestudeer.

Diepte Jaarprogram 2020 Diepte Derde Kwartaal Program


DIEPTE EERSTE KWARTAAL
Module I Ester Lesingmateriaal
Lesing 1 Ester Lesing 1
Lesing 2 Ester Lesing 2
Lesing 3 Ester Lesing 3
Lesing 4 Ester Lesing 4
Lesing 5 Ester Lesing 5
Module II Psalms Lesingmateriaal
Lesing 1 Psalms Lesing 1
Lesing 2 Psalms-Les2_deel 1 Psalms-Les2_deel 2
Lesing 3 Psalms Lesing 3
DIEPTE TWEEDE KWARTAAL
Module I Lukas Lesingmateriaal
Lesing 1 Inleiding Lukas deel1
Lesing 2 Les2 deel1 Les2 deel2
Lesing 3 Lukas4 v14-30 Lukas5 v1-11 Lukas5 v12-39
Lukas6 v12-26 Lukas6 v27-49
Lesing 4 geen
Lesing 5 Lukas8:1-15 Lukas8:16-25 Lukas8:26-39
Lukas8:40-56 Lukas9:27-62
Lesing 6 geen
Lesing 7 geen
Lesing 8 geen
Lesing 9 geen
Lesing 10 geen
DIEPTE DERDE KWARTAAL
Tema 1 Inter-Testamentere Periode Lesingmateriaal
Lesing 1 Tydlyn van gebeure
Lesing 2-5 geen
Tema 2 Na-Nuwe Testamentere Periode Lesingmateriaal
Lesing 6 Agtergrond
Lesing 7 Notas