Oorsigkursus

‘n Oorsig oor die hele bybel, waar die hoogtepunt van elke boek bespreek word (Genesis – Openbaring) om sodoende die hele Bybel beter te  leer ken. Die Oorsig kursus is slegs beskikbaar deur middel van DVD opnames. Groepe is welkom om DVD opnames te gebruik om saam deur die inhoud te werk.

Hierdie kursus duur een jaar lank, met onderbreking van skoolvakansies. Weekliks  sal daar kort opdragte wees om te voltooi om so tot dieper insig te kom van God se Woord.
Let daarop dat u slegs vir ‘n nuwe termyn kan inskryf mits u die vorige termyn bevredigend voltooi het.

Hierdie kursus is belangrik vir persone wat die Bybel wil bestudeer en te ken as ‘n geheel.  Ons metode van onderrig is die verklarende metode.  Dit beteken dat ons die hoofgedagte, die belangrikste betekenis en boodskap van elke boek probeer uitwys en dit dan in verband plaas met die res van die Bybel.  Sodoende kry mens ‘n beter begrip van die Bybel as geheel.

Oorsig Jaarprogram 2022