Oorsigkursus

‘n Oorsig oor die hele bybel, waar die hoogtepunt van die elke boek bespreek word (Genesis – Openbaring) om sodoende die hele Bybel beter te  leer ken. Die Oorsig kursus is slegs beskikbaar deur middel van DVD opnames. Groepe is welkom om DVD opnames te gebruik om saam deur die inhoud te werk.

Hierdie kursus duur een jaar lank, met onderbreking van skoolvakansies. Weekliks  sal daar kort opdragte wees om te voltooi om so tot dieper insig te kom van God se Woord.

Hierdie kursus is belangrik vir persone wat die Bybel wil bestudeer en te ken as ‘n geheel.  Ons metode van onderrig is die verklarende metode.  Dit beteken dat ons die hoofgedagte, die belangrikste betekenis en boodskap van elke boek probeer uitwys en dit dan in verband plaas met die res van die Bybel.  Sodoende kry mens ‘n beter begrip van die Bybel as geheel.

 

Eerste Termyn Tweede Termyn Derde Termyn
Januarie – April Mei – Junie Julie – November
Die Wet & Geskiedenis Digterlike & Profetiese boeke Nuwe Testament
Genesis – Ester Job – Maleagi Matteus – Openbaring

 

Oorsig Jaarprogram Oorsig Derde Termyn Program