Inskrywings 2014

Baie welkom aan alle studente wat vir 2014 ingeskryf het vir die kursus! Die korrespondensiestudente kan nog inskryf tot dinsdag 28 januarie. 

Inskrywingsvorms is beskikbaar op hierdie webwerf op die inskrywings bladsy.

Dr Jacobus de Koning is die dosent vir die pentateug.