Tuisblad

Welkom by Lynnwoodrif Bybelskool

‘n Inligtings- en inskrywingsessie vind plaas op Dinsdagoggend 14 Januarie 2014 om 09:00 en weer Dinsdagaand om 19:00. U is baie welkom om net te kom hoor waaroor die kursus gaan en wat van jou verwag word.  Inskrywings vind plaas elke weeksdag vanaf 09:00 tot 13:00 asook voor die aanvang van die eerste lesing op 21 Januarie 2014.  Persone wat die kursus elektronies wil doen kan enige tyd tot 14 Januarie 2014 inskryf.  Groepe wat die kursus met behulp van DVD’s wil doen kan ons per epos kontak.


Doel

  • Lynnwoodrif Bybelskool bied op ‘n unieke en dinamiese wyse ‘n een jaar sistematiese oorsig van die Bybel aan.
  • Deur 'n beter kennis van die Bybel word ‘n dieper kennis en begrip bekom van  God die Vader, Seun en Heilige Gees, en sodoende word die geloof in God tot praktiese uitlewing gebring.

Kursusse

Daar word twee kursusse aangebied:

Oorsigkursus

In hierdie kursus word die hele Bybel oorsigtelik behandel, van Genesis tot Openbaring, oor ‘n tydperk van een jaar.

Dieptekursus

Hierdie kursus word slegs aangebied vir persone wat reeds die oorsigkursus voltooi het.  Die dieptekursus word in vier kwartale gedeel.  Daar word gepoog om elke jaar ‘n Ou Testamentiese Boek, ‘n Nuwe Testamentiese Boek, ‘n Leerstellige onderwerp en ‘n Praktiese onderwerp te behandel.

Bestuur

Hoofdirekteur: Dr Chris Malan

Mede Direkteure: Mev Ria du Plessis, Mev Marein Wannenburg

Finansies: Ere-Ouditeur A.F. Grobbelaar

Personeel:

  • Elize Snyman
  • Leona Reyneke
  • Antoinette Drotsky
  • Elsie Jäger
  • Helene du Plessis
  • Tesnie Booysen