Tuisblad

Welkom by Lynnwoodrif Bybelskool

‘n Inligtings- en inskrywingsessie vir 2016 vind plaas op Dinsdagoggend 19 Januarie 2016 om 09:00 en weer Dinsdagaand om 19:00. U is baie welkom om net te kom hoor waaroor die kursus gaan en wat van jou verwag word.  Inskrywings vind plaas elke weeksdag vanaf 09:00 tot 13:00 asook voor die aanvang van die eerste lesing op 26 Januarie 2016.  Persone wat die kursus elektronies wil doen kan enige tyd tot 26 Januarie 2016 inskryf.  Groepe wat die kursus met behulp van DVD’s wil doen kan ons per epos kontak.

Doel

  • Lynnwoodrif Bybelskool bied op ‘n unieke en dinamiese wyse ‘n een jaar sistematiese oorsig van die Bybel aan.
  • Deur 'n beter kennis van die Bybel word ‘n dieper kennis en begrip bekom van God die Vader, Seun en Heilige Gees, en sodoende word die geloof in God tot praktiese uitlewing gebring.

Kursusse

Daar word twee kursusse aangebied:

Oorsigkursus

In hierdie kursus word die hele Bybel oorsigtelik behandel, van Genesis tot Openbaring, oor ‘n tydperk van een jaar.

Dieptekursus

In die dieptekursus word kort kursusse aangebied deur ‘n verskeidenheid dosente. Daar word gepoog om elke jaar ‘n Ou Testamentiese Boek, ‘n Nuwe Testamentiese Boek, Leerstellige onderwerpe en Praktiese onderwerpe te behandel. Enige persoon wat belangstel is welkom om in te skryf.  Inskrywings vind kwartaalliks plaas.

Bestuur

Hoofdirekteur: Dr Chris Malan

Mede Direkteur: Mev Ria du Plessis

Finansies: Ere-Ouditeur A.F. Grobbelaar

Personeel:

  • Elize Snyman
  • Leona Reyneke
  • Elsie Jäger
  • Helene du Plessis
  • Tesnie Booysen