Tuisblad

DiepteProgramTuis

ENIGE PERSOON IS WELKOM OM IN TE SKRYF VIR DIE DIEPTEKURSUS SE VIERDE KWARTAAL

God is ‘n self-openbarende God… en dis vir ons om Hom raak te loop, raak te sien, en raak te ken. Maar as ons Hom dan ontdek, leer ken, bly die vraag of dit groei tot ‘n intieme ken van Hom. Hierdie reeks fokus op ses sleutels om – deur jou intieme beleef en ken van die Here – ‘n passievol-geestelike én diep-menslike lewe te ontwikkel.


Welkom by Lynnwoodrif Bybelskool

‘n Inligtings- en inskrywingsessie vir 2015 vind plaas op Dinsdagoggend 13 Januarie 2015 om 09:00 en weer Dinsdagaand om 19:00. U is baie welkom om net te kom hoor waaroor die kursus gaan en wat van jou verwag word.  Inskrywings vind plaas elke weeksdag vanaf 09:00 tot 13:00 asook voor die aanvang van die eerste lesing op 20 Januarie 2015.  Persone wat die kursus elektronies wil doen kan enige tyd tot 13 Januarie 2015 inskryf.  Groepe wat die kursus met behulp van DVD’s wil doen kan ons per epos kontak.

Doel

  • Lynnwoodrif Bybelskool bied op ‘n unieke en dinamiese wyse ‘n een jaar sistematiese oorsig van die Bybel aan.
  • Deur 'n beter kennis van die Bybel word ‘n dieper kennis en begrip bekom van  God die Vader, Seun en Heilige Gees, en sodoende word die geloof in God tot praktiese uitlewing gebring.

Kursusse

Daar word twee kursusse aangebied:

Oorsigkursus

In hierdie kursus word die hele Bybel oorsigtelik behandel, van Genesis tot Openbaring, oor ‘n tydperk van een jaar.

Dieptekursus

Hierdie kursus word slegs aangebied vir persone wat reeds die oorsigkursus voltooi het.  Die dieptekursus word in vier kwartale gedeel.  Daar word gepoog om elke jaar ‘n Ou Testamentiese Boek, ‘n Nuwe Testamentiese Boek, ‘n Leerstellige onderwerp en ‘n Praktiese onderwerp te behandel.

Bestuur

Hoofdirekteur: Dr Chris Malan

Mede Direkteure: Mev Ria du Plessis, Mev Marein Wannenburg

Finansies: Ere-Ouditeur A.F. Grobbelaar

Personeel:

  • Elize Snyman
  • Leona Reyneke
  • Elsie Jäger
  • Helene du Plessis
  • Tesnie Booysen